Đọc sách hay

SÁCH HAY là nơi chứa định kiến thức về nhiều ngành nghề, về kinh nghiệm sống, những vấn đề xã hội hay những cảm xúc của tác giả muốn truyền tải đến người đọc.

SÁCH HAY  là nơi tích lũy kiến thức của nền văn minh toàn thế giới, là nơi lưu trữ những thành tựu, di sản tinh thần của nhân loại.

Tôi tin rằng, nếu có một thứ mà càng mua nhiều lại càng giàu, thì đó là sách. Đọc xong một quyển sách, nếu nó không giúp bạn giàu lên, về mặt tài chính, thì cũng là về mặt trí tuệ. Mà chẳng phải trí tuệ vốn là nguồn gốc, của mọi tài sản quý giá nhất, mà bạn có thể thấy trên đời hay sao?

Bạn có để ý khi mở ra. Trông quyển sách, rất giống một ánh cửa không ? Đúng rồi. Mở ra 1 quyển sách hay là bạn đang mở ra 1 cánh cửa, tới một hòm kho bấu đấy. Do đó, hãy ghi nhớ những câu nói hay những quyển sách hay nó có thể giúp bạn lấy cảm hứng khám phá, làm giàu kho tri thức của mình

Đọc sách có thể không giàu, nhưng không đọc sách chắc chắn nghèo